Börsnotering av

Intea Fastigheter AB

Intea Fastigheter är ett fastighetsbolag inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Kommande

Ägare

Henrik Lindekrantz och Christian Haglund är grundare.

Mer information

Intea meddelade i mitten av juni 2021 att de ska notera sig på Nasdaq Stockholms huvudlista inom ett år.

”Intea har visat att det går att växa med hög kvalitet inom vår nisch trots en betydande konkurrens. Vi tror att nya investerare kommer att uppskatta Inteas renodling med fokus på offentliga hyresgäster och specialanpassade fastigheter i kombination med en spännande projektportfölj. Genom en notering av aktien skapas ytterligare en kapitalkälla för bolaget, vilket stärker tillväxtpotentialen”, säger Henrik Lindekrantz och Christian Haglund, grundare av Intea.

Uppdatering: Enligt uppgift till Fastighetsvärlden i mitten av februari 2022 så har tidsplanen för börsnoteringen inte ändrats och är fortfarande första halvåret 2022. Företaget ska notera både B- och D-aktier enligt Fastighetsvärlden.

Uppdatering: I slutet av juni 2022 skrev Fastighetsvärlden att enligt deras källor så har den stora börsnoteringen av Intea satts på paus då börsklimatet är dåligt. Men när marknadsvillkoren blir bättre igen så kan bolaget snabbt vara redo att aktivera noteringsplanen igen.

Uppdatering: I mitten av augusti 2022 meddelades att Christian Haglund tillträder som ny CFO den 1 september 2022. Christian är en av grundarna till Intea och är idag, och kommer fortsatt vara, vice vd och styrelseledamot. Han hade rollen som CFO från bolagets start 2016 till december 2020. Han ersätter Eva Bång som vid årsskiftet lämnar bolaget för nya utmaningar.

Uppdatering: I slutet av oktober 2022 skrev bolaget att arbetet med att förbereda bolaget för en börsnotering på Nasdaq Stockholms huvudlista är fortsatt pausat med anledning av det rådande marknadsläget.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner