Börsnotering av

Insulution AB

Insulutions dygnsdoslösning är världens minsta insulinspruta. De små, diskreta enheterna är mycket enkla att använda.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Patrick Martinsson med familj och närstående bolag 75,9 %, Övriga ägare 20,5 % och Nya ägare (nyemission Q4 2009) 3,6 %.

Uppdatering: Ägande per 6 december 2011, exkl optioner; Lathorp Limited 29,6 %, Nearchos Irinarchos inkl. bolag 13,1 %, Patrick Martinsson med familj 5,9%, Ivar Frischer 4,2 %, Stig Vilhelmson 3,4%, Johan Norman 2,6 %, Magnus Norman 2,2 %, Johan Cervin 1,7 %, Tong Ping Heng 1,7 %, Jeanette Bonnier 1,4 %, Övriga (194 st.) 34,2 %

Värdering

Pre-money 108 Mkr och post money 114 Mkr vid nyemissionen under slutet av 2009.

Uppdatering: Pre-money 28,8 Mkr och post money 36,0 Mkr om företrädesemissionen fulltecknas i november/december 2010.

Uppdatering: Pre-money 35,8 Mkr och post money 41,8 Mkr om företrädesemissionen fulltecknas i januari 2012.

Mer information

Insulution gör en nyemission på 4 Mkr under slutet av 2009.

Uppdatering: Emissionen utökades från 4 Mkr till 6 Mkr. I samband med det utsågs även fyra nya styrelseledamöter, Stig Vilhelmson (Tidigare Vd och ansvarig för affärsområdet Securities på Carnegie), Bo-Inge Hansson (Tidigare Vd för Gambro Healthcare), Mattias Bergman (Idag verksam som ansvarig för Asienregionen på Exportrådet.), Stefan Mohan Frick (Finansiell rådgivare vid Fuchs family office i Luxemburg).

Uppdatering: Insulutions aktier blev i mitten av oktober 2010 registrerade hos Euroclear, vilket är en förutsättning för att kunna notera sig.

Uppdatering: Företaget gör en företrädesemission på 7,2 Mkr under november/december 2010.

Uppdatering: Företaget gör en företrädesemission på 5,97 Mkr under januari 2012.

Uppdatering: Noteringsplanen, med en notering under 2010 på Aktietorget, som kommunicerades under 2009 lades på is. Ägarbilden i företaget har även ändrats betydligt sedan dess. Företaget skriver i sitt memorandum för nyemissionen under början av 2012 att frågan om en notering regelbundet diskuteras i styrelsen, men att man hittills ansett att företaget ännu inte är moget för en notering.

Uppdatering: Beslut ska tas i juni 2015 om likvidation. Bolaget uppges sakna verksamhet.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner