Börsnotering av

Increasor Tech Invest AB

Increasor driver mediaverksamhet, webbutveckling och corporate finance-verksamhet. Bolaget ska vidare investera i andra företag.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Uppdatering: Den 15 mars 2022; Andreas Trouin 42,63 %, Mats Holmberg 12,00 %, Anders Tengsell 10,64 %, Upper Bromsten Ventures AB 5,00 %, Fredrik Wakman 1,55 %, Jacob Svensson 0,79 %, Anton Iverman 0,75 %, Corpvantage 0,73 %, Theodor Lantz 0,73 %, Timothy Meanock 0,64 %.

Den 8 oktober 2020; Andreas Trouin 49,94 %, Mattias Ahlberg 33,82 %, Theodor Lantz 0,87 %, Hanna Arvidsson 0,57 %, Angelica Jansson 0,57 %.

Värdering

Uppdatering: 144,3 Mkr post money

Uppdatering: 137,3 Mkr pre-money och 152,3 Mkr post money om emissionen i mars-april 2022 fulltecknas. 5 kr per aktie.

Uppdatering: 271 Mkr pre-money och 281 Mkr post money om emissionen under september 2021 fulltecknas. 10 kr per aktie.

Uppdatering: En ny emission görs under juni-juli 2021 till samma pris per unit/aktie som vid föregående emission. 10 kr.

261,5 Mkr pre-money och 285,5 Mkr post money om emissionen i jan-feb 2021 fulltecknas.

Mer information

I mitten av januari 2021 meddelade NGM på Twitter att Increasor nu har öppnat ett emissionserbjudande och att bolaget vill notera sig på NGM under april 2021. Vi blev något överraskade av NGMs kommunikation, men vi får se vad som händer.

Uppdatering: I mitten av mars 2021 meddelade Increasor att de har dialog upprättad med potentiella mentorer för noteringen. Om man i mitten av mars ännu inte skrivit avtal med en mentor så börjar tidsplanen för en notering i april bli pressad. Bolagets aktier hanteras fortfarande av NVR, men ska registreras i Euroclear innan en notering.

Uppdatering: I mitten av april 2021 gjordes förändringar i Increasors styrelse. VD Andreas Trouin blev invald i styrelsen. Vidare valdes Mikael Ljungren och Lucy Dahlgren in. En av bolagets grundare, Mattias Ahlberg, lämnar styrelsen, men är kvar i bolaget.

Uppdatering: I slutet av april 2021 gav bolaget en ny tidsplan för sin notering. "Bolagets nya deadline är årsstämman den 16e juni, då kommer 2020 att redovisas och notering hoppas vi kan ske tätt därefter. Bolagets förhoppning och absoluta målbild är att noteras innan sommaren för att inte tappa värdefull tid med att upprätta rutiner så att vi under hösten kan fokusera på förvärv och konsolidering för att uppnå målen satta för 2021."

Uppdatering: Den senaste tidsplanen för noteringen var andra halvan av juni 2021. Vi har nu kommit till sista juni och Increasor har inte noterats och någon ny tidsplan har heller inte angetts.

Uppdatering: I början av juli 2021 skrev Increasor att noteringsarbetet går vidare. Bolaget har vidare inlett en ny emission, under slutet av juni och första halvan av juli 2021.

Uppdatering: Bolaget gör en emission på upp till 10 Mkr under september 2021. Målet är att notera sig under 2021.

Uppdatering: I början av april 2022 anlitade Increaser Amudova som Mentor för noteringen på NGM.

Uppdatering: I mitten av januari 2022 anlitade företaget Eminova för att ansluta sig till Euroclear. Ett klart oväntat besked eftersom det inte är möjligt att göra en notering utan en Euroclear-anslutning och planen var att notera i april 2021.

Uppdatering: Under mars-april 2022 gör Increasor en emission, till halverad kurs mot föregående emission. Tidsplanen för noteringen anges till juni 2022.

Uppdatering: I mitten av april 2022 köpte Increasor rekryteringsverktyget Simplycruit.

Uppdatering: I slutet av april 2022 köpte Increaser digitalbyrån Happy Digital.

Uppdatering: I slutet av april 2022 meddelade Increasor att de köpt MA Telecom AB, en kedja inom reparation samt köp och sälj av smartphones, surfplattor och bärbara datorer.

Vidare meddelades att man köpt Westins Tryckteknik AB för 3,25 Mkr. Bolaget har ett tryckeri i Göteborg.

Uppdatering: I slutet av april 2022 läser vi på Increasors hemsida att de är ett investmentbolag, men det är sannolikt en felskrivning för verksamhetsbeskrivningen indikerar att man i högst grad ska bedriva en egen verksamhet.

Uppdatering: I slutet av juni 2022 meddelade Increasor att man skjuter på noteringen till hösten 2022. Man gör även stora förändringar i verksamheten. Man gör mobilsatsningen i mindre steg och via franchise. Man har sålt webbtidningen Finanstid.se och podden Framtidsbolagen för 2 Mkr. Vidare ska man sälja kundstock och maskiner för Duplotryck, men man ska behålla lokalen för sin mobilsatsning.

Uppdatering: I slutet av augusti 2022 publicerar SVT flera artiklar där man granskar ett nätverk av olika bolag. I en av artiklarna framkommer ny information om Increasor. "Dels ringer Increasors styrelseordförande Mats Holmberg upp och berättar att han lämnat sitt uppdrag eftersom han anser att bolaget är misskött." "Dels kommer mejl från ”Teamet på Increasor” som skriver att VD:n Andreas Trouin nu fått lämna bolaget. ”Han har blivit uppsagd då vi inte uppnått de resultat som förväntats.”" "Även en tidigare styrelseordförande, som kan kopplas till Systemhus-härvan, ska enligt ”Teamet på Increasor” ha avsatts och sagts upp vid ett tidigare tillfälle."

Vi betraktar noteringen som inställd, NGM som något märkligt inledningsvis var positiva till noteringen kan rimligtvis inte längre vara det.

Uppdatering: Den 1 september 2023 inledde bolaget en konkurs.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner