Börsnotering av

INBooks AB

INBooks erbjuder ett modernt bokföringsprogram för den lilla företagaren som med smarta lösningar ska spara tid och underlätta.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Kommande

Ägare

Uppdatering: Innan emissionen i mars-april 2022; Dividend Sweden AB 8,43 %, AB Svenska Värden 1915, 21,31 %, Astorunite Stock Ledger AB 29,93 %, Övriga 40,33 %.

Dividend Sweden AB 16,5 %.

Värdering

Uppdatering: 129,9 Mkr post money

Uppdatering: 106 Mkr pre-money och 132,4 Mkr post money om emissionen under mars-april 2022 fulltecknas. 0,80 kr per aktie.

67,7 Mkr pre-money och 77,9 Mkr post money om emissionen i juni 2021 blir fulltecknad.

Mer information

Under slutet av deceber 2020 meddelade Dividend Sweden att de gör en ägarspridning åt INBooks AB. INBooks säger i samband med detta att de siktar på att noteras under 2021.

Uppdatering: I mitten av april 2021 skrev Dividend Sweden att en ägarspridning ska göras under hösten 2021 och att bolaget ska noteras vid årsskiftet 2021/2022.

Uppdatering: Under juni 2021 gör företaget en emission och skriver då att notering är planerad till första halvåret 2022.

Uppdatering: Den 25 januari 2022 ska Dividend Sweden ta beslut om att dela ut sina INBooks-aktier och avstämningsdag föreslås vara 2 februari 2022.

Uppdatering: I slutet av mars 2022 inledde bolaget en emission. Under april 2022 har bolaget för avsikt att ansöka om listning på NGM Nordic SME under andra kvartalet 2022.

Uppdatering: I början av juni 2022 meddelade bolaget att de senarelägger noteringen. Bolaget anger det försämrade marknadsläget som orsak, vilket är väldigt märkligt med tanke på att de gjorde emissionen när marknadsläget var ännu sämre. Bolaget skrivet att de ska återkomma under hösten eller när marknadsläget är bättre och då berätta vad planen är.

Uppdatering: I mitten av september 2022 meddelade INBooks att de köper Atlas Nest som har ett webbaserat fastighetssystem och en boportal som skapar enkelhet för sina användare och gör både fastighetsägare och de boende mer effektiva i sin vardag. Märkligt nog kommuniceras ingen prislapp.

Uppdatering: I slutet av maj 2023 meddelade INBooks att de har genomfört en emission på 46 Mkr.

Uppdatering: I slutet av augusti meddelade INBooks att VD Mikael Folkesson avgår. Per Gunnarsson, tidigare styrelseordförande i INBooks, blir ny VD och tillträdde 24 augusti.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner