Börsnotering av

Imsys AB

Imsys utvecklar, designar och säljer egenutvecklade flexibla mikroprocessorer.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Innan noteringsemissionen; Stefan Blixt 8,86 %, Wuxi Institute fo Fudan University 8,83 %, Stefan Mårtensson 7,37 %, Roger Sundman 6,59 %, Anders Gradén 6,58 %, Christian Blixt 6,34 %, Mattias Blixt 6,34 %, Anders Malmqvist 5,76 %, Magnus Stuart 5,12 %, Jan-Erik Lennefalk 4,70 %.

Värdering

Uppdatering: 168,4 Mkr post money

148,6 Mkr pre-money och 168,4 Mkr om hela emissionen inkl övertilldelning fulltecknas inför noteringen.

Mer information

Dividend Sweden skrev i mitten av oktober 2020 att Imsys ska noteras på NGM Nordic SME under fjärde kvartalet 2020. Dividend Sweden har skrivit avtal med Imsys om att dela ut Imsys-aktier. Vidare ska Dividend Sweden investera 1,5 Mkr i noteringsemissionen.

Uppdatering: Imsys noteras på NGM Nordic SME den 29 december 2020.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner