Börsnotering av

Ikonoskop AB

Ikonoskop utvecklar, tillverkar och säljer professionell filmutrustning till kreativa filmare. Bolaget lanserade under 2003 en analog 16 mm filmkamera avsedd för professionella filmare. Ikonoskop utvecklar för närvarande en helt ny typ av digital filmkamera som förväntas vara klar för inledande leverans under maj 2010.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Värdering

Pre-money 14,9 Mkr och 23,6 Mkr post money om nyemissionen inför noteringen fulltecknas.

Mer information

Ikonoskop gör en publik nyemission inför noteringen på Aktietorget.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner