Börsnotering av

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB

Hyresfastighetsfondens affärsidé är att förvärva, utveckla och effektivt förvalta fastighetsbestånd med hög direktavkastning, vilket i kombination med fördelaktiga finansieringslösningar skall ge en bra avkastning på investerat kapital. Hyresfastighetsfonden princip är att realisera värdetillväxten så snart som möjligt och avsluta fonden därefter (23 – 120 månad).

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Om emissionen i februari/mars 2011 fulltecknas; Nordic m2 Investment AB 38,88 %, Matti Lilljegren 11,85 %, Peter Asp 4,45 %, Övriga 44,82 %.

Värdering

16,2 Mkr om emissionen under februari/mars 2011 fulltecknas.

Mer information

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB gör en nyemission på 7,2 Mkr under februari/mars 2011. Förutom de fastighetsinvesteringar så äger företaget aktier i Fundior AB som den 2 februari 2011 var värda 2,7, som i sin tur äger 31,67 % av ICT Norden Fastigheter AB.

Uppdatering: Som ett första steg mot en notering listas företagets aktier på Mangold-listan den 11 april 2011.

Uppdatering: Företaget gör en nyemission under maj 2011 på upp till 8,7 Mkr. Man planerar efter genomförd nyemission att ansöka om notering.

Uppdatering: Företaget meddelar i slutet av augusti 2011 att informationsdokument för listning av aktien ska gå att ladda hem från och med slutet av september 2011. Något mer precist datum anges inte för listning.

Uppdatering: Företaget listar sig på Nordic-MTF den 17 november 2011.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner