Börsnotering av

Hybricon Bus Systems AB

No data was found

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Efter den riktade nyemissionen innan noteringen; ReMoD Invest AB 44,1 %, HF Holding AB 12,4 %, GFG Fund Sicav Global Medium Risk 9,0 %, Avanza i ägares ställe 7,4 &, Array Consulting 5,6 %, Christian Berger 0,7 %, Nils-Eric Öquist 0,5 %, Christoffer Svanberg 0,4 %, Capensor Capital AB 0,4 %, Övriga 19,5 %.

Innan nyemissionen inför noteringen; ReMoD Invest AB 71,0 %, HF Holding AB 20,0 % och Array Consulting AB 9,0 %.

ReMoD Invest AB ägs till 50,0 procent av Reroy Invest AB som ägs av Mikael Hedlund (50,0 %) och Peter Östlund (50,0 %), till 25,0 procent av Dcap Sverige AB som ägs av Leif Danielsson (100,0 %) samt till 25,0 procent av Moggliden AB som ägs av Joakim Larsson (50,0 procent) och Erland Larsson (50,0 procent).

HF Holding AB ägs till 80,5 % av Hybricon-konceptets grundare Boh Westerlund. Resterande andel ägs av en handfull aktieägare.

Array Consulting AB ägs av Bolagets verkställande direktör Jonas Hansson.

Värdering

Uppdatering: 100 Mkr post money efter emissionen på 9 Mkr inför noteringen.

Uppdatering: 90 Mkr blev post money.

62 Mkr pre-money och 90 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas.

Mer information

I april 2015 meddelades att Hybricon ska notera sig på Aktietorget under juni 2015.

Uppdatering: Bolaget gör en nyemission under maj-juni och noterar sig på Aktietorget under juli 2015.

Uppdatering: Emissionen inför notering blev fulltecknad (utan att garantier togs i anspråk).

Uppdatering: Den 6 juli 2015 börjar Hybricon handlas på Aktietorget.

Uppdatering: Efter den publika emissionen, men innan noteringen, har Hybricon gjort en riktad emission på 9 Mkr till fonden GFG Fund Sicav Global Medium Risk.

No data was found