Börsnotering av

Hubbster Group AB

Hubbster Group har utvecklat en digital metod som möjliggör ett strukturerat medarbetardrivet förändringsarbete där medarbetarna förstår och använder strategin och genomför förbättringsaktiviteter i linje med strategin. Ledningen ser och kan mäta resultaten i realtid och korrigera åtgärder om så krävs.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Innan noteringsemissionen; FAAV Invest AB 20,22 %, EPTI AB 9,25 %, Performus AB 8,10 %, Cassatoria Invest AB 8,10 %, Corporate Core Pilots AB 7,77 %, Mangold Fondkommission AB 7,62 %, Övriga 38,95 %.

FAAV Invest AB (Taptum, F Skarke) 33,43 %, Corporate Core Pilots AB 13,48 %, EPTI AB 12,63 %, Cassatoria Invest AB 11,88 %, Performus AB 11,88 %, GOAB Konsulting AB 4,30 %, Jonas Wetterdal AB 4,30 %, Anders Wennergren Holding AB 3,75 %, Irene Wall 1,67 %, Övriga 2,68 %.

Värdering

Uppdatering: 139,2 Mkr post money

Uppdatering: 123,3 Mkr pre-money och 143 Mkr post money om noteringsemissionen fulltecknas. 7,80 kr per aktie.

45 Mkr pre-money och 55 Mkr post money om hela emissionen i september 2020 blir fulltecknad.

Mer information

Hubbster gör en publik emission i september 2020 och skriver då att de ska lista sig på NGM Nordic SME under tredje kvartalet 2021.

Uppdatering: Vi har kommit till mitten av december 2021 och ingenting har hörts om en notering. Bolagets hemsida är dock förberedd för att kunna publicera den information som ett noterat bolag ska publicera.

Uppdatering: Hubbster noteras på NGM Nordic SME den 11 februari 2022.

Uppdatering: Hubbster förlänger teckningstiden för sin noteringsemission, vilket även flyttar första planerad handelsdag på NGM Nordic SME till 23 februari 2022.

Uppdatering: Hubbster förlänger teckningstiden för sin noteringsemission, vilket även flyttar första planerad handelsdag på NGM Nordic SME till 2 mars 2022.

Uppdatering: Hubbster noteras på NGM Nordic SME den 10 mars 2022.

Uppdatering: Den 25 februari 2022 rapporterade släppte Hubbster sin bokslutskommuniké som visade att försäljningen under fjärde kvartalet i stort sett gått upp i rök, från 7,4 Mkr året innan till 0,3 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner