Börsnotering av

Hoi Publishing AB

Hoi Publishing är ett bokförlag. I gruppen ingår specialiserade verksamheter och imprints såsom Lilla Hoi, Kunskapshuset Förlag, Lusthuset Förlag, Hoi Audio, Hoi Agency och dess danska dotterbolag Hoi Forlag ApS. Hoi Publishing AB hette tidigare Hoi Förlag AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Värdering

Uppdatering: 44,1 Mkr post money

38 Mkr pre-money och 58 Mkr post money om noteringsemissionen fulltecknas. 4,50 kr per aktie.

Mer information

I slutet av oktober 2021 meddelade Dividend Sweden att de ingått ett avtal om ägarspridning med Hoi Förlag med planen att Hoi Förlag ska notera sig. Tidsplanen för noteringen är 2022.

Uppdatering: I mitten av februari 2022 bytte Hoi Förlag namn till Hoi Publishing och blev även ett publikt aktiebolag. Man upprepade planerna på en notering under 2022.

Uppdatering: Hoi Publishing noteras på NGM Nordic SME den 8 juli 2022.

Uppdatering: Noteringserbjudandet tecknades till 6,1 Mkr motsvarande 31 procent av erbjudandets totala volym, vilket även var det belopp som säkerställts på förhand. Bolaget tillförs 78 nya aktieägare.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner