Börsnotering av

Hexpol AB

Hexpol är en världsledande koncern inom polymera material med starka globala positioner inom avancerade polymera blandningar (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak OEM-tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar, den globala fordonsindustrins systemleverantörer samt medicinskteknisk industri.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Hexagon AB 100 %

Mer information

Hexagon AB knoppar av och noterar Hexagon Polymers.

Uppdatering: Hexagons Vd säger i december 2007 att noteringen i maj/juni 2008 kommer att ske oavsett börsklimat.

Uppdatering: Hexagon Polymers AB har bytt namn till Hexpol AB och noterades den 9 juni 2008.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner