Börsnotering av

Hemfosa Fastigheter AB

Hemfosa Fastigheter specialiserar sig på att äga, förvalta och handla med fastigheter.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Före erbjudandet inför noteringen; Styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Bolaget 8,6 %, Alecta Pensionsförsäkring, ömsesidigt 17,8 %, Fjärde AP­fonden 17,8 %, IKANO Invest Aktiebolag 17,8 %, If Skadeförsäkring AB (publ) 13,9 %, Kåpan Pensioner Försäkringsförening 11,9 %, KPA Pensionsförsäkring AB (publ) 7,1 %, Folksam ömsesidig livförsäkring 4,7%, Övriga aktieägare 0,4 %

Fjärde AP-fonden 15 %, Folksam, Alecta, Kåpan Pensioner, Ikano Fastigheter, Sampo (Finland), Företagsledningen.

Värdering

Uppdatering: Priset per aktie blev 93 kr.

Uppdatering: Vid erbjudandet inför noteringen; 4,92-5,37 Mdkr pre-money, där 0,48-0,94 Mdkr kan tillkomma via nyemission.

Vid årsskiftet 2012/2013 hade Hemfosa ett fastighetsbestånd värt 17,5 miljarder kronor.

Mer information

Inga planer om notering har kommunicerats av företaget eller ägarna. Men det pratas under hösten 2011 om en börsnotering när marknaden vänder.

Uppdatering: Magnus Eriksson, affärschef vid Fjärde AP-fonden, tar i mitten av mars 2013 upp att en börsnotering kan bli aktuell för Hemfosa. År 2016 ska ägarstrukturen ses över enligt den plan som ägarna har, men redan nu börjar ägarna titta på olika scenarier. Tidningen Fastighetsvärlden har talat med representanter för ytterligare tre av ägarna och dessa är återhållsamma med kommentarer kring Hemfosas framtid, två av dem konstaterar dock att börsen är fullt möjlig.

Magnus Eriksson säger "Om det är så att Kungsleden inte längre ska ha den opportunistiska verksamheten som bolaget tidigare haft så kan det uppstå ett tomrum på börsen som Hemfosa kan fylla.".

Uppdatering: I början av april 2013 meddelar Hemfosa att de beslutat att utreda förutsättningarna för att notera bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm och har anlitat SEB Corporate Finance och Swedbank Corporate Finance som finansiella rådgivare samt Advokatfirman Cederquist som legal rådgivare.

Uppdatering: Enligt uppgifter i Dagens Industri i slutet av september 2013 planerar Hemfosa att ta in 3-4 miljarder kronor i samband med börsnoteringen. Och de nuvarande ägarna beräknas behålla ett ägande på 30-40 %.

Uppdatering: Dagens Industri skriver i slutet av november 2013 att Hemfosa har tvingats skjuta på noteringsplanerna, som skulle kunna ha förverkligats redan i december 2013. Förskjutningen ska vara ett kvartal. Orsaken är revisorskritik om att företaget inte betalat skatter och sociala avgifter i tid. Det sägs även finnas oenighet bland ägarna om en börsnotering. Vissa vill ur sin investering, andra inte, och vissa vill äga ett onoterat fastighetsbolag och inte ett börsnoterat där värdet svänger. Dvs något oklart om det bara blir en förskjutning ett kvartal eller mer.

Uppdatering: Hemfosa meddelade den 26 november 2013 att de planerar att ansöka om notering på Stockholmsbörsen under första halvåret 2014.

Uppdatering: Hemfosa meddelade i den 24 februari att noteringen på Stockholmsbörsen ska vara genomförd i mars 2014. Inför vilket företaget planerar att göra en nyemission på 500-950 Mkr. Inkl försäljning av befintliga aktier beräknas erbjudandet uppgå till omkring 3,8 mdkr.

Uppdatering: Hemfosa noteras på Nasdaq OMX Stockholm den 21 mars 2014.

Uppdatering: Priset per aktie blev 93 kr. Aktien stiger i inledande handel, vilket sannolikt gör att även övertilldelningsoptionen kommer att användas.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner