Börsnotering av

Hello There Games AB

Hello There är en spelutvecklare som både arbetar med egna spel och work-for-hire.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Ägare

Uppdatering: 10,2 %

Uppdatering: eBlitz Group 15,11 %

eBlitz Group AB 5,1 %

Värdering

Uppdatering: 20,2 Mkr pre-money och 30,3 Mkr post money vid den riktad emissionen i februari 2024, och ca 40 Mkr post money när den andra emissionen också gjorts.

76 Mkr vid en transaktion under hösten 2021.

Mer information

I mitten av mars 2021 sa Hello There Games vd och grundare Oskar Eklund till Gamingaktier att bolaget ska noteras inom en snar framtid.

Uppdatering: I slutet av oktober 2021 meddelade eBlitz Group att de blir ny delägare i Hello There Games AB. Dels genom att delta i en nyemission och dels genom att köpa aktier av Aldeon AB. För en investering på 3,88 Mkr blir man ägare till 5,1 %. eBlitz Group skriver vidare att Hello There Games ska noteras under 2022.

Uppdatering: I mitten av maj 2022 skrev delägaren eBlitz Group att Hello There Games styrelse beslutat att avvakta med noteringen pga rådande marknadsklimat.

eBlitz Group gör samtidigt ett erbjudande till aktieägarna i Hello There Games om att köpa aktier med aktier i eBlitz som betalning. Senast 3 juni 2022 ska utfallet presenteras.

Uppdatering: I början av februari 2024 meddelade aktieägaren eBlitz Group att Hello there Games gör en emission på 10,1 Mkr riktad till Grey Tower AB till en pre-money-värdering på ca 20,2 Mkr. Vidare ska en emission riktad till befintliga aktieägare på 10 Mkr göras, som garanteras av Grey Tower AB.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner