Börsnotering av

Heliospectra AB

Heliospectra utvecklar och säljer effektiva ljussystem för kontrollerad och kvalitativ odling.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Innan nyemissionen inför noteringen; Weland Stål AB 32 %, Stiftelsen Industrifonden 23 %, Midroc New Technology AB 21 %, Wood & Hill SPV2 AB 9 %, Wood & Hill SPV6 AB 5 %, PIBA AB 4 %, Inkubator i Borås AB 3 %, Wood & Hill SPV7 AB 1 %, Tufvesson, Jan 1 %, Thulin, Kennerth 0,7 %, Pocock, Tessa 0,4 %, Gilley, Anthony 0,1 %.

Värdering

69 Mkr pre-money och 92 Mkr post money vid emissionen inför noteringen, exkl optioner. Om övertilldelning används fullt ut blir post money 104 Mkr, exkl optioner.

Mer information

Heliospectra har inte kommunicerat några noteringsplaner, men företaget deltar på Stora analyskvällen den 8 maj 2014 som Aktiespararna anordnar, vilket tyder på att det finns publika planer. VD för bolaget är Staffan Hillberg, som har stor erfarenhet av listade bolag.

Uppdatering: Heliospectra har bekräftat sina planer på att göra en nyemission och lista sig.

Uppdatering: Heliospectra planerar att lista sig på First North den 18 juni 2014.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner