Börsnotering av

Hebi Pharmaceutical Raw Materials

Finkemi och bioteknik.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

NGM-noterade Hebi Health Care AB äger majoriteten av aktierna. Inför noteringen kommer Hebi Health Care ABs ägarandel att sjunka till lägst 51 %.

Mer information

Noteringen på Kairo-börsen görs för att finansiera Hebi Pharmaceutical Raw Materials satsning på bioteknik via det helägda dotterbolaget Hebi Biotech. Satsningen beräknas kosta 1 miljard kronor och finansieras till stor del via lån.

Uppdatering: Den planerade noteringen har ännu inte genomförts och Hebi-sfären har fortsatt att drabbas av motgångar. Tveksamt om en notering fortfarande är aktuell.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner