Börsnotering av

Hammarby Bandy AB

Bandyklubb, kommersiell elitbandy.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Innan nyemissionen; Hammbarby IF bandyförening 100 %.

Värdering

Före nyemission; 5 Mkr, Efter emissionen; 13 kr.

Uppdatering: 2,1 Mkr av emissionen tecknades, vilket ger en värdering på 7,1 Mkr för bolaget.

Mer information

Hammarby Bandy gör en nyemission innan noteringen.

Uppdatering: Då likvidhanteringen dragit ut på tiden bedöms noteringen nu komma igång under den första veckan i maj, istället för 15 april 2008. Emissionen tecknades till 2,1 Mkr, av 8 Mkr. Uppdatering: 15 maj 2008 har nu angivits som första dag för handel.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner