Börsnotering av

GuldAdam Holding AB

GuldAdam köper guld, silver och platina i form av gamla smycken etc från privatpersoner i Skandinavien, via butiker, möten och post.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Antti Häkli 38,26%, Ville Saari 34,61%, Mankato Investments AG 6,00%, DAAS Holding & Consulting AB 7,13%, Övriga aktieägare 2,50%, Darius Stenberg 2,50%, Ture David Aspehult 2,00%, Toni Mikael Murtoniemi 2,00%, Gold Adam AG 5,00%.

Gold Adam AG:s ägare är Mankato Investments AG som äger 78,2 % av aktierna i Gold Adam AG, Superchill GmbH (Ville Saari) som äger 9,9% av aktierna, Marvelston GmbH (Antti Häkli) som äger 9,9% av aktierna och gruppen övriga aktieägare som äger 2 % av aktierna. DAAS Holding & Consulting AB:s ägare är Ture David Aspehult 50 % och Andreas Svensson 50 %. Mankato Investments AG:s ägare är Anders Torstensson 100 %. Övriga direkt aktieägares aktier har delats ut genom gåva bl.a. till aktieägare i AU Holding AB.

Värdering

56 Mkr (2,7 kr per aktie) enligt en DCF-analys av Redeye.

Mer information

GuldAdam presenterar sig i april 2013 där VD meddelar att företaget planerar att lista sig på Aktietorget innan sommaren 2013. Företaget gör under mars/april 2013 en mindre konvertibelemission och planerar i samband med listningen på Aktietorget att göra en publik aktieemission.

GuldAdam Holding AB består av den Skandinaviska verksamheten.

Uppdatering: 25 juni 2013 blir första handelsdag på Aktietorget för GuldAdam Holding.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner