Börsnotering av

Guideline Geo AB

Guideline har utvecklat en internationellt patenterad metod för bättre positionsbestämning av borren under pågående borrning efter olja och gas. Guideline Geo AB hette tidigare Guideline Oil Drilling Technology AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Mer information

I mitten av april 2020 meddelade Guideline Geo att de ska flytta från NGM Equity till First North, något som beräknas vara genomfört inom två månader.

"En listning på First North innebär att bolagets aktier kommer att handlas på en marknadsplats med avsevärt fler bolag, en betydligt större handel och en marknadsplats med bolag vilka bedöms vara mer i linje med Guideline Geos storlek. Avsikten är att aktien skall nå en större publik och därmed få en ökad exponering med en större handelsvolym i aktien till följd. En listning på First North ställer något lägre krav på bolagets administration vilket även kommer att kunna medföra effektiviseringsvinster för bolaget. Bolaget har ej för avsikt att ge något avkall på kvalitén i eller den nivå av information och ekonomisk rapportering till aktieägarna som sker idag."

Uppdatering: Någonting verkar ha satt käppar i hjulet för Guideline Geos listing på First North eller om det bara var en för optimistisk tidsplan från första början. Bolaget har inte kommenterat den missade tidsplanen eller gett någon ny sådan.

Uppdatering: Guideline Geo noteras på First North den 24 augusti 2020.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner