Börsnotering av

Green Growth Nordic AB

Green Growth Nordic äger, förvaltar och förädlar mark och teakplanteringar i Panama, bedriver internationell handel med virke samt utför planterings-, avverknings- och förvaltningsuppdrag åt institutionella skogsägare i Centralamerika. Green Growth Nordic AB hette tidigare Forwood AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Ägare

Före nyemissionen december 2006: Nordic Management 13,4 %, Orust Fastigheter 11,5 %, C-G Bothén AB 9,2 %, Mikal Janebrink 7,2 %, Ulf Runmarker 5,4 %, Curt Strand 4,3 %, Christian Jutvik 2,6 %, Docka Ltd 2,4 %. Totalt 264 aktieägare.

Före nyemissionen oktober 2009: C-G Bothén 8,9 %, Timo Lehtonen 7,2 %, Curt Strand 5,1 %, Runmarker Fastighets AB 3,7 %, Lucrum Foundation 3,6 %, Teak Invest Svenska AB 3,6 %, Swiss Life AG 3,3 %, Lehtonen Konsult AB 3,0 %, Griffon Holdings Ltd 2,2 %, N Wallgren AB 2,2 %. Övriga 508 aktieägare 57,2 %.

Uppdatering: Totalt 1035 aktieägare.

Ägare enligt årsredovisning 2012; C.G Bothén AB 7,28 %, SEB Private Bank 8,02 %, Swiss Life AG 2,60 %, N. Wallgren AB 1,24 %, Lehtonen Konsult AB 1,22 %, Hedmans Partiaffär AB 2,57 %, Förvaltnings AB Brunnen 2,06 %, Axfarger Invest AB 1,96 %, Berggren, Per-Ola 1,59 %, Leif Eriksson 1,42 %, Övriga (720 st) 70,04 %.

Värdering

Företaget har till erbjudandet i november 2010 fått sina tillgångar värderade till 216 Mkr. Pre-money-värdering vid nyemissionen på 4,6 Mkr i oktober 2009 var 99,7 Mkr. 62 Mkr enligt emissionsvillkoren december 2006.

Mer information

Företaget gör en mindre nyemission i december 2006 till de som anmält sitt intresse. Vid emissionen i oktober 2009 skriver företaget att en notering inom tre år planeras.

Uppdatering: Under november 2010 erbjuder Forwood andelsägarna i teakplantagen att byta sina innehav mot aktier i Forwood. Företaget meddelar samtidigt att man ska vara noterat senast 2012.

Uppdatering: Forwood har meddelat att en listning av aktien ska ske på First North under april/maj 2012.

Uppdatering: Forwood använder Sedemera Fondkommission för att förbereda sin Euroclear-registrering. Då Sedemera ingår i Aktietorget-koncernen gör vi antagandet att det blir en listning på Aktietorget i stället för på First North.

Uppdatering: Forwoods blev i april 2012 registrerade hos Euroclear och aktieägarna ska se sina aktier i sina depåer under första veckan i maj 2012.

Uppdatering: Maj 2012 har passerat och någon listning av företaget har inte skett, någon ny tidsplan har inte heller kommunicerats. Men vi utgår ifrån att företaget ändå siktar på en listning under 2012.

Uppdatering: Aktien går sedan mitten av juni 2012 att handla via Mangold.

Uppdatering: Forwood verkar nöja sig med handeln via Mangold, ingen annan notering verkar aktuell.

Uppdatering: Under sommaren 2015 meddelade Forwood att man ska lista sina aktier på Aktietorget den 15 september 2015.

Uppdatering: Enligt uppgift blir det ingen notering på Aktietorget den 15 september 2015. Oklart vad som sker i stället.

Uppdatering: I mitten av september 2015 meddelade Forwood att noteringen är skjuten till första halvåret 2016. Bolaget skriver att de inte förstått kraven för att lista sig, och att de nu ska förbättra styrelsen och förtydliga värdena i bolaget. Någonting är uppenbarligen allvarligt fel i bolaget, för bolaget har trots allt sedan år 2009 sagt att de ska notera sig, så det är knappast brist på tid att förbereda sig som varit problemet.

Uppdatering: I december 2015 skrev Forwood att de ska vara noterade till hösten 2016.

Uppdatering: Under sommaren 2016 bytte Forwood AB namn till Green Growth Nordic AB.

Under juli-december 2016 pågår ett inlösenförfarande i Green Growth Nordic AB. 1 aktie ger 1 inlösenrätt. 5 inlösenrätter och 1 aktie ger 1,20 kr.

Vidare har bolaget startat en ytterligare verksamhet, någonting inom avfall.

Uppdatering: Vi har nått mitten av december 2016 och bolaget informerar om besöksresa till Panama och ingenting nytt har sagts om den planerade noteringen som skulle ske under hösten 2016.

Uppdatering: I början av februari 2019 skrev bolaget att det under 2018 upptäcktes oegentligheter inom företaget och att en rättsprocess har inletts och att den beräknas påbörjas i mars-april 2019.

Uppdatering: Den 7 oktober 2019 börjar aktierna att handlas på OTC-listan beQuoted.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner