Börsnotering av

Green Apps Technologies Europe AB

Green Apps Technologies, som använder namnet Ekoappen, driver internettjänster som publicerar information om hälsokost och liknande samt marknadsför hälsokostprodukter. Green Apps Technologies Europe AB hette tidigare Organic Inspirations AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Ägare

Uppdatering: Efter emissionen under 2020; Scandinavian Health Innovations AB 60,7 %.

Scandinavian Health Innovations AB är huvudägare.

Värdering

Uppdatering: 4,75 Mkr pst money

Uppdatering: 1,25 Mkr pre-money och 6,26 Mkr post om företrädesemissionen i september 2023 fulltecknas. 0,0167 kr per aktie.

Uppdatering: 20,1 Mkr pre-money och 30,1 Mkr post money om företrädesemissionen fulltecknas i nov-dec 2022.

Uppdatering: 30,6 Mkr pre-money och 36,6 Mkr post money om emissionen fulltecknas som ska göras under hösten 2021.

Uppdatering: 16,6 Mkr post money

Uppdatering: 15 Mkr pre-money och 16,6 Mkr post money i den emission som gjordes under sommaren 2020 och som stängde i december 2020.

15,53 Mkr pre-money och 18,53 Mkr post money om emissionen under sommaren 2020 fulltecknas.

Mer information

Under sommaren 2020 gör Organic Inspirations AB en emission på 3 Mkr via Fundedbyme och planen är att noteras inom en överskådlig framtid.

Scandinavian Health Innovations AB är noterat på NGM Nordic SME och är grundat av ungefär samma personer grundat Organic Inspirations AB. Scandinavian Health Innovations AB hette tidigare Dr Sannas men Dr Sannas är numera bara ett av flera varumärken i Scandinavian Health Innovations AB.

Uppdatering: I slutet av april 2021 meddelade Scandinavian Health Innovations AB att Organic Inspirations ska byta namn till Green Apps Technologies samt att en notering är planerad till 2022.

Uppdatering: I början av juli 2022 meddelade Green Apps Technologies att de är i slutfasen av att rekrytera en CFO och rekryteringen förväntas vara klar senast i augusti 2022. Man upprepade även planen att notera företaget under 2022. Processen för val av legal rådgivare, emissionsinstitut med mera har påbörjats och beräknas vara klar under augusti/september 2022.

Uppdatering: I september 2022 marknadsför och säljer Certus Capital aktier i Green Apps Technologies till priset 1,40 kr per aktie och skriver att förväntat pris vid noteringen under hösten 2022 är 1,75-2,50 kr.

Uppdatering: Green Apps Technologies emitterar och ger bort 1,8 miljoner aktier till DS Plattformen som ska dela ut dem till sina cirka 5000 aktieägare.

Uppdatering: Certus Capital skriver i slutet av oktober 2022 att Green Apps Technologies ska göra ett förvärv innan noteringen.

Uppdatering: Green Apps Technologies skrev i mitten av november 2022 att de skjuter på noteringen tills marknadsläget blir bättre. Planerar att presentera en företrädesemission under november 2022.

Uppdatering: Nosium AB sålde i mars 2023 2 500 000 B-aktier i Green Apps Technologies för 0,85 kr styck till ANTCO, dvs totalt 2,125 Mkr. Betalning sker i form av 737 847 aktier i ANTCO. "NOSIUM erhåller 737 847 nyemitterade B-aktier i ANTCO till ett pris om 2,88 SEK per aktie vilket är en överkurs jämfört med senaste stängniskursen om 1,12 SEK per aktie. Aktieposten motsvarar cirka 9,7 procent av kapitalet i ANTCO och marknadsvärdet utifrån senaste stängningkursen uppgår då till cirka 0,8 MSEK."

Uppdatering: I mitten av april 2023 meddelade företaget att de ska göra en ägarspridning under tredje kvartalet och notera sig under fjärde kvartalet 2023.

Uppdatering: I slutet av juni 2023 meddelade Green Apps Technologies att Holistic Health Academy har försatts i konkurs. I mars 2022 meddelade Green Apps Technologies att de förvärvat Holistic Health Academy för 21 Mkr och Green Apps Technologies efter det värderades till 55,6 Mkr. I juni 2023 skrev man att man förvärvat 70 % i början av 2022.

"GAT behöver nu arbeta om tidsplanen och bolagets fokus och det kommer att bli en utmanande sommar."

Uppdatering: I september 2023 gör bolaget en företrädesemission till ett pris per aktie som är 96 % lägre än emissionen i början av året.

Uppdatering: Bolagets emission under hösten 2023 blev tecknad till 3,5 Mkr varav 2,2 Mkr genom kvittning av skuld. Efter emissionkostnader fylldes bolagets kassa med 1 Mkr, vilket bolaget konstaterar "... inte kommer att räcka till att ta Bolaget till lönsamhet. Styrelsen arbetar nu med en alternativ lösning för verksamhetens fortsatta drift."

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner