Börsnotering av

Grangex AB

Grängesberg Exploration har bildats för att utreda förutsättningarna för utvinning av apatit och järnmalm. Grangex AB hette tidigare Grängesberg Exploration Holding AB. Grängesberg Exploration Holding AB hette tidigare Metallvärden i Sverige AB. Metallvärden i Sverige hette tidigare Kilsta Metallvärden. Kilsta Metallvärden hette tidigare Kilsta Metall.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Archelon Mineral AB 13,5 %. 6,3 % är fördelat på 2000 aktieägare som tillkom via en ägarspridning via Archelon Mineral AB.

Mer information

Archelon Mineral har slutit avtal att per den 1 januari 2007 förvärva en ägarandel i Kilsta Metall motsvarande 15 procent av bolaget. 7 procentenheter delar man ut till de personer som deltar i Archelon Minerals nyemission under november 2006. Yield AB hjälper Archelon Mineral med bland annat ägarspridning och kapitalanskaffning.

Uppdatering: Noteringsplanerna har flyttats från Q4 2007 till Q1 2008 och preciserats till Nordic MTF.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner