Börsnotering av

Gränges AB

Gränges är en global leverantör av valsade produkter för lödda värmeväxlare i aluminium i fordonsindustrin. Gränges var tidigare en del av Sapa, som ägs av norska Orkla ASA.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Orkla ASA 100 %.

Uppdatering: Orkla säljer upp till 83 % av aktierna till nya ägare i erbjudandet inför noteringen.

Värdering

3,2 Mdkr (42,50 kr)

Mer information

Den norska börsnoterade koncernen Orkla förvärvade Sapa 2005, varefter Sapa avnoterades från Stockholmsbörsen. Orkla-koncernen beslutade 2011 att andra strategiskt fokus for att uppnå framtida tillväxt i, samt allokera kapital till, sektorn for ”branded consumer goods”, där Orkla har sin kärnverksamhet. Som ett resultat delades verksamheten i Sapa upp, och den del av Sapa som fokuserade på valsade aluminiumprodukter separerades och tog 2013 tillbaka företagsnamnet Gränges.

Orkla och Alcoa bildar ett nytt gemensamt bolag med sina respektive verksamheter som gäller tillverkning och försäljning av aluminiumprofiler. Deras gemensamma omsättning kommer att vara omkring 35 miljarder kronor. Tidigare har det pratats om en notering under 2007, men de senaste uppgifterna säger att 2010-2011 är mest troligt.

Uppdatering: I början av juni 2007 skickade Orkla ut ett pressmeddelande där man meddelade att man hade för avsikt att notera Sapa AB inom 18 månader.

Uppdatering: Orklas vd Björn Wiggen säger i mitten av september 2011 att Sapa inte tillhör företagets framtida kärnområde och att Sapa ska avyttras.

Uppdatering: Sapa-verksamheten har bytt namn till Gränges. I början av maj 2014 meddelar ägaren den börsnoterade ägaren Orkla ASA att de överväger en börsnotering av Gränges, på Nasdaq OMX Stockholm.

Uppdatering: I slutet av juli 2014 meddelas att Orkla bestämt sig för att genomföra börsnoteringen av Gränges, och tidsplanen är september 2014.

Uppdatering: Gränges meddelar i mitten av september 2014 att företagets aktier noteras på Stockholmsbörsen under fjärde kvartalet 2014. Innan det kommer befintliga aktier att erbjudas marknaden.

Uppdatering: I slutet av september 2014 meddelar Gränges att de noterar sig den 10 oktober 2014. Ingen nyemission görs, utan Orkla säljer befintliga aktier, där aktien prissätts i intervallet 42-50 kr.

Uppdatering: Priset per aktie fastställdes till 42,50 kr, vilket motsvarar ett bolagsvärde på 3,2 Mdkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner