Börsnotering av

GPS-Buddy Holdings plc

Planerar, designar, utvecklar och säljer fordonsövervakning och fordonsspårning för transportföretag och serviceföretag.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Efter private placement; Dethmer R.E. Drenth 57,50 %, Ledaig Ltd 20,54 %, Aad L. Otte 4,10 samt 17,86 % fördelat på omkring 1300 aktieägare som tillkom vid nyemissionen i juli och oktober 2007.

Värdering

14 miljoner Euro efter private placement i oktober 2007.

Mer information

Företaget gör en nyemission i två steg, 1 MEUR i juli 2007 och 4 - 6 MEUR i oktober 2007. Uppdatering: Företaget hämtar in 1,5 MEUR i oktober som ett andra steg och följer upp med 4,5 MEUR i Q1 2008.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner