Börsnotering av

Gothia Vind AB

Gothia Vind ska bli en av de ledande vindkraftsaktörerna i Sverige inom 5-10 år. Företagets vision är ett bolag med god lönsamhet, långsiktiga relationer till kunder och tillväxt via samarbete med andra intressenter. Bolaget ska erbjuda hög kompetens och kvalité samt vårda sitt varumärke.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Gunnar Eriksson 100%.

Mer information

Gothia Vind har under våren 2009 engagerat Handelsbanken Capital Markets som finansiella rådgivare i kapitalanskaffningsprocessen.

Uppdatering: Gothia Vind skrev i september 2010 avtal med den nederländska fonden Green Power Development Holding. De två företagen ska tillsammans bygga vindkraftparker i Sverige. Inklusive banklån så ska 3 miljarder kronor investeras. När vindkraftparkerna står klara kommer de att delas 50/50 mellan Gothia Vind och Green Power. Gothia Vind upprepar även sin plan för börsnotering under 2012/2013.

Uppdatering: Företaget planerar att göra en nyemission på 100 Mkr under hösten 2011.

Uppdatering: Företaget planerar att göra en nyemission under hösten 2012 och ta in kapital från ett antal investerare. Eyer Fondkommission biträder bolaget i detta ärende.

Uppdatering: Företaget erbjöd under juni/juli 2012 marknaden att investera i ett obligationserbjudande på 8 Mkr. Oklart hur det gått, reklamen för det är i september 2012 fortfarande uppe. Att i det klimat som råder under 2012 (dåligt börsklimat och kris för vindkraftsbolag) notera ett nytt vindkraftsbolag är sannolikt inte möjligt.

Uppdatering: Företaget planerar att göra en nyemission under hösten 2013. Eyer Fondkommission biträder bolaget i detta ärende.

Uppdatering: I slutet av november 2013 står det fortfarande på företagets hemsida att en nyemission planeras under hösten 2013.

Uppdatering: I september 2015 har bolaget ännu inte kommit vidare långt och elpriset gör även att branschen går ner i tempo. Vi betraktar noteringsplanerna som inställda.

Uppdatering: I december 2015 gick Gothia Vind i konkurs.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner