Börsnotering av

Gosol Energy Group AB

GoSol är en helhetsleverantörer av energilösningar som solceller och batterilagring för privatpersoner och företag. Gosol Energy Group AB hette tidigare Renewable Ventures Nordic 3 AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: GoSol Energi ABs ägare kommer att äga 92,5 % och Renewable Ventures Nordic ABs aktieägare 7,5 %.

Renewable Ventures Nordic AB

Mer information

Renewable Ventures Nordic AB meddelade i slutet av mars 2023 att de etablerar Renewable Ventures Nordic 3 AB som ska användas för att notera ett rörelsedrivande bolag på Spotlight. Tidsplanen är 2023.

Uppdatering: I slutet av augusti 2023 meddelade Renewable Ventures att Renewable Ventures Nordic 3 AB ska förvärva GoSol Energi AB för 105 Mkr där betalning sker med 77,9 miljoner nyemitterade aktier, där post money-värderingen är 113,5 Mkr. Dvs det är ett omvänt förvärv där Renewable Ventures får en andel i GoSol Energi-verksamheten för att man tillhandahåller bolagsskalet och efterföljande ägarspridning.

Renewable Ventures Nordic AB kommer att dela ut GoSol Energi/Renewable Ventures Nordic 3 AB till sina aktieägare och notera bolaget på Spotlight under fjärde kvartalet 2023.

Utöver ovanstående transaktion så har Renewable Ventures Nordic AB köpt aktier i GoSol för 10 Mkr och kommer att kvarstå som långsiktig ägare.

"GoSol befinner sig i en kraftig tillväxtfas och uppnådde under 2022 en nettoomsättning om 177 MSEK med ett resultat efter finansiella poster om 7,5 MSEK. Budget för 2023 är att intäkterna ska uppgå till 250 MSEK med en EBITDA-marginal om 8-10 %."

Uppdatering: Bolaget har fått namnet Gosol Energy Group AB.

Uppdatering: Första handelsdag är 28 november 2023.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner