Börsnotering av

Global Financial Group Sweden AB

Global Financial Group Sweden hel- och deläger tillståndspliktiga försäkringsförmedlarföretag som via anställda försäkringsförmedlare erbjuder finansiella produkter och försäkringslösningar till privatpersoner, företag men även till organisationer och stiftelser.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Global Financial Group AG är huvudägare.

Uppdatering den 30 juni 2014; Global Financial Group AG 80,2 % (Ägs av Marie Pettersson Sääf 70,0 % och Jari Pulkkinen 30,0 %), Citibank International PLC (England) Sweden Branch 9,1 %, Mangold Fondkommission AB 2,6 %, Alexander Lidén 1,2 %, Andreas Nilsson 1,2 %, Garantum Fondkommission AB 0,9 %, Övriga aktieägare 4,8 %.

Värdering

123,4 Mkr pre-money och 147,4 Mkr post money om emissionen från oktober 2014 - mars 2015 fulltecknas.

Mer information

Aktien för Global Financial Group Sweden började i slutet av oktober 2013 handlas på Mangold-listan. Mer än så vet vi i skrivande stund inte om en framtida listning.

Uppdatering: Global Financial Group Sweden inledde en nyemission i oktober 2014 som pågår till mars 2015, där planen är att bolaget sedan under april 2015 listas på Aktietorget.

Uppdatering: I oktober 2015 ser vi att Global Financial Group Sweden AB har bytt namn till QV Capital AB. Vidare verkar nya ledande befattningshavare ha kommit in och den gamla webbadressen länkar till QV Invest AB, som är en helt annan bolagssfär. Noteringen, i alla fall i sin tidigare form, är sannolikt inställd.

Uppdatering: I oktober 2016 ser vi att QV Capital AB har inlett konkurs.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner