Börsnotering av

Global Direct Partners AB

Mangementbolag som utvecklar och driver nischade fonder.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Ett trettiotal aktieägare efter en private placement. Ytterligare en private placement planeras.

Mer information

I skrivande stund har företaget ännu inte bytt namn till Global Direct Partners AB, utan heter fortfarande GolfPlayersClub.com GPC AB. Läs mer om bakgrunden på Equity Dynamics hemsida.

Uppdatering: Företaget planerade en notering under 2007. Någon ny tidsplan har inte kommunicerats.

Uppdatering: Global Direct Partners och Equity Dynamics har under 2009 drivits med knappa resurser. I mitten av 2009 presenterades ett erbjudande om att Equity Dynamics köper Global Direct Partners i en apportemission. Affären är dock i början av 2010 ännu inte genomförd. En notering av Global Direct Partners är dock inte längre aktuell.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner