Börsnotering av

Gapwaves AB

Gapwaves har utvecklat och erbjuder en patenterad platt antenn för trådlös kommunikation mellan basstationer och kommande 5G-mobilnätverk.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Innan nyemission inför notering; Kildal Antenn AB 66,88 %, Actionstep AB 10,09 %, Jian Yang 7,26 %, Ashraf Uz Zaman 3,15 %, Jan Peter Enoksson 2,21 %, Sjoerd Haasl 2,21 %, Trefyr AB 1,89 %, mm-Antenna tech AB 1,58 %, Vessen Vassilev 1,58 %, Abbas Vosoogh 1,58 %, Miroslav Pantaleev 1,26 %, Leif Bertil Helldner 0,32 %.

Kildal Antenn AB.

Värdering

Uppdatering: 85,5 Mkr post money, exkl teckningsoptioner.

50 Mkr pre-money och 73,8 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas. 85,8 Mkr post money om även ytterligare emission fulltecknas. Exkl teckningsoptioner.

Mer information

Gapwaves meddelade under hösten 2016 att de noterar sig på First North under andra halvåret 2016.

Uppdatering: Gapwaves gör en nyemission och noterar sig sedan den 7 november 2016 på First North.

Uppdatering: Det tar några dagar längre för alla investerare att få sina aktier, bolaget avvaktar därför några dagar med noteringen.

Uppdatering: Gapwaves noteras på First North den 18 november 2016.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner