Börsnotering av

G5 Entertainment AB

G5 Entertainment producerar högkvalitativa innovativa mobilspel åt världens ledande förlag och utvecklar lösningar för operatörer av trådlösa nätverk, innehållsleverantörer och mediaföretag.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Grundarna Vladislav Suglobov, Alexander Tabonuv och Sergey Shults äger 16,3 % vardera. Gunnar Nilsson 15,8 %, Ein Stadalninkas 12,3 %, Mads Jörgensen 10,6 %, Ajay Kaushik 5,4 %.

Värdering

15 Mkr före emission på 3 Mkr enligt emissionsvillkor.

Mer information

Företaget gör en ägarspridning inför noteringen på Nordic-OTC i form av en nyemission och försäljning av befintliga aktier.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner