Börsnotering av

G5 Entertainment AB

G5 Entertainment producerar högkvalitativa innovativa mobilspel åt världens ledande förlag och utvecklar lösningar för operatörer av trådlösa nätverk, innehållsleverantörer och mediaföretag.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Listad på Aktietorget. Omkring 1500 aktieägare.

Värdering

Listad på Aktietorget. Omkring 355 Mkr i mitten av januari 2013 när nyheten om byte till Stockholmsbörsen meddelades.

Uppdatering: Pre-money 376 Mkr och post money 413,6 Mkr vid den riktade nyemission som gjordes i januari 2013.

Mer information

G5 Entertainment meddelade i mitten av januari 2013 att företaget under andra halvan av 2013 kommer att ansöka om notering på Stockholmsbörsen (Nasdaq OMX), dvs byta från Aktietorget till Stockholmsbörsen.

Uppdatering: G5 Entertainment gjorde under slutet av januari en riktad nyemission på 37,6 Mkr. Utöver den riktade emissionen har tre större aktieägare i G5, Wide Development Ltd., Proxima Ltd. och Purple Wolf Ltd., (”Huvudägarna”) avyttrat en liten del av sina innehav för att ytterligare öka likviditeten i bolagets aktie inför notering på NASDAQ OMX Stockholm. Totalt har Huvudägarna avyttrat 450.000 aktier och följaktligen reducerat sitt sammanlagda innehav i G5 från 23,4 procent till 18,2 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter den riktade emissionen.

Uppdatering: G5 Entertainment har rekryterat och utsett Odd Bolin till finanschef för koncernen, vilket är ett steg i företagets process att notera sig på Stockholmsbörsen under andra halvåret 2013.

Uppdatering: Petter Nylander, tidigare VD för Unibet, kommer att väljas till styrelseordförande den 19 juni 2013 på företagets årsstämma.

Uppdatering: G5 har under 2013 lämnat in en ansökan om notering på Stockholmsbörsen. Bolaget skriver i november 2013 "Förberedelserna för en notering pågår, t.ex. införandet av strukturer såsom ett revisionsutskott för att följa den svenska koden för bolagsstyrning. Slutförandet av sådana förberedelser är en förutsättning för den kommande noteringen.". Vi antar att noteringen får vänta till första halvåret 2014.

Uppdatering: G5 Entertainment har sitt huvudkontor i Moskva och sin utvecklingspersonal i östra Ukraina. Med tanke på att Ryssland har invaderat Ukraina och tagit Krim samt att världen väntar på om Ryssland även ska lägga beslag på östra Ukraina där G5 Entertainments personal finns så antar vi att ett listbyte får vänta tills situationen lugnat ner sig.

Uppdatering: Den 10 juni 2014 börjar G5 Entertainment att handlas på Nasdaq OMX Stocholm Smallcap.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner