Börsnotering av

Fundior AB

Fundior är ett finans- och fastighetsbolag. Bolaget investerar i fastigheter, fastighetsbolag och fastighetsrelaterade aktier. – Fundiors tidigare verksamhet var att erbjuda finansiella tjänster inom det Europeiska samarbetsområdet enligt principen ”över gränserna”. Bolaget erbjuder framstegsvänliga verktyg för kapitalförvaltning på den globala marknaden för institutioner, försäkringsrepresentanter, investeringsrådgivare och deras kunder.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner