Börsnotering av

Front Ventures AB

Front Ventures är ett investmentbolag, specialiserat på att hjälpa bolag inom fintech att skala upp. Front Ventures AB hette tidigare FrontOffice Nordic AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Innan nyemissionen kring årsskiftet 2015/2016; Förvaltab AB 32,08 %, Johan Lund 8,86 %,Medarbetare och styrelse 13,91 %, Övriga aktieägare 45,27 %.

Värdering

Uppdatering: 32,5 Mkr post money.

Uppdatering: 27,5 Mkr pre-money och 32,5 Mkr post money om emissionen under november 2015 - januari 2016 fulltecknas.

7,5 Mkr pre-money och 8,25 Mkr post money om emissionen under augusti/september 2013 fulltecknas.

Mer information

FrontOffice Nordic gör en liten nyemission på 0,75 Mkr under augusti/september 2013 för att komma upp i det antal aktieägare som krävs för en listning på Aktietorget. För att sedan kunna lista sig under hösten 2013.

Uppdatering: Någon listning har ännu inte blivit av, men vad Nyemissioner.se förstår så går verksamheten bra. En listning verkar vara planerad under första halvan av 2015.

Uppdatering: I en intervju med VD Johan Lund i slutet av juni 2015 är tidsplanen för en notering något oklar. Bolaget hade tidigare planerat för en snabb notering, men sedan fick bolaget en sådan tillväxt att de fokuserade sin tid på den istället för på en notering. Syftet med en notering var dels att få en genomlysning av bolaget vilket skulle vara bra för kundanskaffningen, samt för att kunna köpa andra företag. Kundanskaffningen blev även utan en notering stor. Men VD säger i intervjun att det finns många bolag att köpa på marknaden, så kanske ska man tolka det som att en notering ändå finns i planerna igen.

Uppdatering: I början av september 2015 meddelar Frontoffice att de ska notera sig under hösten 2015.

Uppdatering: I slutet av oktober 2015 är FrontOffice med i reklam för NGM, vilket vi tolkar som att det är NGM Nordic-MTF som företaget planerar att lista sig på under hösten 2015.

Uppdatering: Under november 2015 - januari 2016 gör FrontOffice en nyemission på 5 Mkr.

Uppdatering: Den 19 maj 2016 börjar FrontOffice att handlas på NGM Nordic-MTF.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner