Börsnotering av

Fragbite Group AB

Fragbite Group är en koncern som utvecklar och publicerar mobilspel samt är verksamt inom e-sport. Publiceringsverksamheten hanterar både egna och externa företags spel. Fragbite Group AB hette tidigare FunRock AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

31 mars 2021; The Barbarian Group 8,63 %, Janek Skoglund 8,53 %, Ägare Playdigious 7,20 %, Santhe Dahl Invest AB 3,98 %, Museion Förvaltning AB 3,77 %, Prioritet Finans Group AB 2,84 %, Twin Mountain Group 2,47 %, David Wallinder (privat och genom bolag) 2,00 %, Mikael Pettersson 1,82 %, Moongolde Ltd 1,77 %, Övriga 57,01 %.

Värdering

Uppdatering: 304 Mkr post money.

Uppdatering: 281,4 Mkr pre-money och 304 Mkr post money om hela emissionen inkl både utöknings- och övertilldelningsoption fulltecknas vid noteringen. 4 kr per aktie

Uppdatering: 281,4 Mkr pre-money och 306,4 Mkr post money vid en emission i juni 2021. 4 kr per aktie.

4 kr per aktie vid en apportemission i maj 2021.

Mer information

I slutet av januari 2020 meddelade Onoterat AB, som är en mindre aktieägare i både Funrock och Prey Studios, att Funrock köper Prey Studios (P Studios AB). Vidare meddelades att Funrock planerar för en notering under 2020-2021.

Uppdatering: I slutet av maj 2020 sade den nya vd:n Stefan Tengvall att Funrock siktar på en notering under 2020, eller i alla fall inom 9 månader.

Uppdatering: I början av september 2020 anges tidsplanen för noteringen till första halvåret 2021. Nya styrelsemedlemmar har tillkommit, en ny CFO, samt flera saker i verksamheten utvecklas som planerat enligt en uppdatering från bolaget.

Uppdatering: I slutet av december 2020 skrev delägaren Onoterat AB "Funrock AB förvärvar 100% av kapital och rösterna i Fragbite AB till ett värde av 75 miljoner kronor, via 12,16 miljoner nyemitterade aktier (till värde runt 45 miljoner kronor) och 30 miljoner kontant, samtidigt som man genomför en kontantemission ytterligare 16 miljoner kronor för fortsatta marknadsföring och utveckling av mobilspelverksamheten. Transaktionen väntas slutföras i januari-februari 2021."

Uppdatering: I mitten av mars 2021 meddelade Funrock att emissionen på 46 Mkr blev övertecknad och att bolaget därför valt att även använda övertilldelningen på 10 Mkr, dvs emissionen blir på totalt 56 Mkr. Noteringen är nu planerad till andra eller tredje kvartalet 2021. FunRock AB planerar även att byta namn till Fragbite AB.

Uppdatering: I mitten av maj 2021 meddelade FunRock att de köper en europeisk spelförläggare som förlägger indiespel till främst mobiler och läsplattor samt konsol. Målbolaget förvärvas till en initial köpeskilling om 5 MEUR på kontant- och skuldfri basis, varav 3 MEUR betalas kontant vid tillträdet och resterande 2 MEUR kommer att betalas med nyemitterade aktier, vilka kommer att emitteras till en kurs om 4 kr per aktie. Utöver den initiala köpeskillingen kan Målbolagets säljare erhålla ytterligare maximalt 3,5 MEUR.

Uppdatering: Funrock noteras den 8 juli 2021 enligt uppgift.

Uppdatering: Funrock gör en riktad nyemission under juni, där man vill sälja 6,3 miljoner aktier.

Uppdatering: Funrock AB har bytt namn till Fragbite Group AB.

Uppdatering: Fragbite Group noteras på First North den 12 juli 2021.

Uppdatering: Erbjudandet tecknades till 788 % och bolaget fick 600 nya aktieägare.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner