Börsnotering av

Forshem Group AB

Forshem Group AB är moderbolag till Götenehus AB, Sjödalshus AB samt produktionsbolaget Forshem Industri AB, vilka tillsammans utgör en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

AB Westergyllen (noterat på O-listan), som delar ut Forshemgruppen till sina aktieägare innan notering.

Mer information

Westergyllen delar ut verksamhetsområdet Bygg/Miljö, vars olika delar har Forshemgruppen som moderbolag. Fullständigt förslag planeras att presenteras under augusti. En extra bolagsstämma är tänkt att hållas under hösten, var efter en notering är tänkt att ske omedelbart.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner