Börsnotering av

First Venture Sweden AB

First Venture är ett investeringsbolag med fokus på sektorerna teknik, hälsa och hållbarhet.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Innan noteringserbjudandet; Första Entreprenörsfonden i Norden AB 8,17 % (42,83 % av rösterna), Roosgruppen AB 21,24 %, Tham Special Investment AB 7,58 %, Need Invest AB 6,31 %, WTS Invest AB 6,31 %, Mikael Lönn 5,17 %, Övriga 45,22 %.

Värdering

Uppdatering: 365 Mkr post money.

120,9 Mkr pre-money och 390,9 Mkr post money om noteringsemissioen inkl övertilldelning fulltecknas. 9,75 kr per aktie.

Mer information

First Venture gör en noteringsemission på 270 Mkr och noterar sig på First North under slutet av juni 2021.

Uppdatering: First Venture noteras på First North den 2 juli 2021.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner