Börsnotering av

Ferronordic Machines AB

Ferronordic Machines sköter försäljning och distribution av Volvomaskiner över hela Ryssland.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Under oktober 2015 kom Skandinavkonsult i Stockholm AB (Håkan Eriksson med familj) upp i ett ägande av 22,3 % av stamaktierna. Russian CE Distribution Investors AB sålde hela sitt innehav.

Runde Andersson, Öresund, Lars Conerliusson, Erik Eberhardson och ytterligare 11 delägare.

Värdering

Uppdatering: 1 500 Mkr pre-money och 1 700 Mkr post money om hela emissionen inför noteringen fulltecknas. Efter konverteringen av preferensaktier bör 55 Mkr läggas till på värderingen.

Uppdatering: 150 kr per stamaktie.

2,5 miljarder kronor i början av oktober 2013 om företaget värderas på samma sätt som Volvo, enligt Dagens Industri. Företaget omsatte under föregående tolv månader 2,5 miljarder kronor med ett rörelseresultat på 140 Mkr.

Mer information

Ferronordic startades under sommaren 2010 av Erik Eberhardson och i början av 2011 anslöt sig Lars Corneliusson. Företaget satsar stort och om fem år (2016) har man en börsnotering i tankarna.

Uppdatering: I slutet av februari 2013 ryktas det om att Ferronordic Machines ska börsnoteras under 2013.

Uppdatering: I början av oktober 2013 tog företaget beslut om att börsnotera sig på Stockholmsbörsen under 2014. Detta samtidigt som en emission av preferensaktier på 400-500 Mkr inleddes.

Uppdatering: Emissionen av preferensaktier fulltecknades.

Uppdatering: Ferronordic listar sina preferensaktier på First North den 3 december 2013. Inför detta, för att uppnå tillräckligt antal aktieägare, säljer Carnegie Investment Bank AB preferensaktier i småposter via bla Avanza.

Uppdatering: Rysslands invasion av Ukraina har skapat en hel del osäkerhet kring företaget. Finanschefen Anders Blomqvist tonar dock i början av april 2014 ner oron och säger även att planen att utvärdera en eventuell börsnotering av stamaktien under 2014 ligger fast.

Uppdatering: I slutet av september 2014 meddelade företaget att de skjuter upp noteringen på grund av den osäkra situation som uppstått med Ryssland-Ukraina. Företaget fortsätter att undersöka möjligheterna för en börsnotering under 2015.

Uppdatering: I april 2015 meddelar Ferronordic att de i maj 2015 planerar att ta beslut om att inte betala ut någon utdelning på preferensaktierna i oktober 2015 och maj 2016. Beslutet kan dock komma att ändras senare under året. Tidsplanen för en börsnotering känns osäker.

Uppdatering: Under oktober 2015 kom Skandinavkonsult i Stockholm AB (Håkan Eriksson med familj) upp i ett ägande av 22,3 % av stamaktierna. Russian CE Distribution Investors AB sålde hela sitt innehav.

Uppdatering: I slutet av augusti 2016 meddelades "Erik Eberhardson, grundare och affärsutvecklingsansvarig, har uttryckt önskemål om att begränsa sitt operationella engagemang i bolaget för att även kunna ägna sig åt andra affärsverksamheter. Erik Eberhardson kommer därför att överlämna sin roll som affärsutvecklingsansvarig och kommer inte längre vara medlem av Ferronordic Machines ledningsgrupp. Erik Eberhardson kommer dock fortsätta att stödja bolagets utveckling i sin roll som vice styrelseordförande, särskilt vad avser långsiktig strategi och kontakter med vissa viktigare samarbetspartners. Erik Eberhardson förblir även en av Ferronordic Machines största aktieägare."

Uppdatering: I mitten av maj 2017 meddelade Ferronordic "Styrelsen har beslutat att påbörja processen att utvärdera en eventuell notering av bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholm.".

Uppdatering: I slutet av september 2017 meddelade Ferronordic Machines att bolaget noterar sina stamaktier på Nasdaq Stockholm den 27 oktober 2017. Inför det erbjuds preferensaktieägarna att konvertera dem till stamaktier.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner