Börsnotering av

Fastator AB

Fastator investerar i fastighetsbranschen och arbetar med entreprenörsdrivna företag som har kunniga team och stark affärsidé.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Månadsskfiftet aug/sep 2021; Joachim Kuylenstierna 27,98 %, Mats Lundberg 27,87 %.

Mats Invest AB 31,98 %, Skälsö Intressenter AB 30,41 %

Värdering

Ca 1,5 Mdkr i mitten av september 2021.

Mer information

Fastator är listat på First North, men meddelade i slutet av augusti 2018 att de inleder en process att byta till Nasdaq Stockholm, där tidsplanen är att bytet ska bli av under 2019.

Uppdatering: I slutet av november 2019 meddelade Offentliga Hus och Fastator att de ska göra ett antal transaktioner mellan varandra. Orsaken uppges vara att man vill renodla respektive bolags verksamhet.

Uppdatering: Uppdatering: Av de transaktioner mellan Fastator och Offentliga Hus som meddelats så kommer en inte att genomföras "Fastator förvärvar inte Offentliga Hus aktieinnehav i Studentbostäder i Sverige AB".

Uppdatering: I mitten av januari 2020 meddelade Fastator att de påskyndar noteringsprocessen genom att anlita EY för operativa resurser.

"2019 har varit ett mycket aktivt år för Fastator där vi offentliggjorde förvärv så sent som dagen före julafton. Att göra goda investeringar är även fortsatt vårt huvudfokus men nu närmar vi oss slutfasen i processen med att byta lista. För att kunna hålla ett högt tempo har vi därför engagerat EY. Fastator växer och ett byte av börslista är ett självklart steg i tillväxten. Vi har också identifierat ett antal tillväxtområden inom fastighetssektorn som kommer hjälpa bolaget att växa ytterligare" skrev Joachim Kuylenstierna, VD Fastator, i ett pressmeddelande.

Uppdatering: I mitten av december 2020 meddelade Fastator att man rekryterat Knut Pousette som ny VD för bolaget. Knut tillträder den första februari 2021 och ersätter då Joachim Kuylenstierna som efter fyra framgångsrika år på VD-posten nu går tillbaka till en renodlad affärsutvecklingsroll.

Uppdatering: Fastator noteras på Nasdaq Stockholms huvudlista den 16 september 2021.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner