Börsnotering av

Exini Diagnostics AB

EXINI, ett Lundaföretag från Ideon, erbjuder sjukvårdssektorn kvalificerade system för beslutsstöd, som skapar kostnadseffektiv sjukvård och ökad patientsäkerhet. Genom att ha försett systemet, som bygger på neurala nätvek, populärt kallat artificiell intelligens, med bilder som tolkats av internationellt välrenommerade auktoriteter inom olika diagnostikområden, har systemet lärt sig hur dessa tolkar bilderna och kan på egen hand ge diagnosförslag. Systemet används av 58% av alla Isotopkliniker i Sverige.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Bo Håkansson, styrelseledamöter och anställda samt Augmenta Venture Partner.

Värdering

Pre-money 60,6 Mkr vid nyemissionen i juni 2009. Till det kan sedan adderas upp till 10 Mkr beroende på hur mycket som tecknas i nyemissionen.

Mer information

Exini presenterar sig den 18 maj 2009 på Aktietorgets Torgdag i Malmö. Företaget gör en nyemission inför noteringen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner