Börsnotering av

Episurf Medical AB

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Listat på First North.

Värdering

Listat på First North.

Mer information

Episurf Medical meddelade i slutet av maj att de gör två nyemissioner och att snarast möjligt inleda arbetet med att notera företagets aktier på Stockholmsbörsen (Nasdaq OMX Stockholm).

Uppdatering: I mitten av september 2013 pratas det om att Episurf Medical ska byta till Stockholmsbörsen inom kort, vilket alltså stämmer överens med planerna som kommunicerades i maj.

Uppdatering: Episurf Medicals valberedning föreslår i slutet av januari 2014 inval av Robert Charpentier som ny styrelseledamot i bolaget. Detta som ett steg att stärka styrelsen inför en notering på Stockholmsbörsen.

Uppdatering: Episurf meddelade den 24 februari att de lämnat in en ansökan om notering på Nasdaq OMX Stockholm och att en notering beräknas vara genomförd under andra kvartalet 2014.

Uppdatering: Första dag för handel på börsen är nu planerad till den 11 juni 2014.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner