Börsnotering av

Enersize Advanced Research AB

Enersize utvecklar och levererar smart programvara, verktyg och tjänster för att möjliggöra energioptimering av industriella tryckluftssystem.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Enersize Oyj %, som ska dela ut ägandet till aktieägarna.

Mer information

I mitten av oktober 2021 meddelade Enersize Oy som är noterat på First North att de ska göra ett omvänt förvärv av Finnish Batteries Oy (som håller på att byta namn till TeraFactory). Enersize Oy nuvarande verksamhet ska flyttas till dotterbolaget Enersize Sverige och knoppas av till aktieägarna och sedan noteras på First North.

Uppdatering: Enersize Oys omvända förvärv havererade, och därför kommer inte heller någon avknoppning och åternotering via Enersize Advanced Research AB att ske.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner