Börsnotering av

Encare AB

Encare har utvecklat ett IT-stöd som hjälper sjukhus att följa internationell best practice genom hela vårdkedjan vid större kirurgiska ingrepp.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Ägare

Innan emissionen i maj-juni 2022; Olle Ljungvist 16,10 %, Stockholm Innovation & Growth Capital AB 14,80 %, Exceca Allocation AB 10,44 %, Zalent Ltd 10,06 %, SanLen Invest AB 9,08 %, Spinnaren Management AB 9,08 %, Venture Technology Soren Johansson AB 5,10 %.

Värdering

115,4 Mkr pre-money och 155,4 Mkr post money om emissionen under maj-juni 2022 fulltecknas. Värderingen blir 4,5 Mkr högre om utestående optioner används. 295 kr per aktie.

Mer information

Encare gör en emission under maj-juni 2022 och skriver då att en notering är planerad till 2024. Under andra kvartalet 2023 ska man börja förbereda företaget för en notering. En försäljning utanför börsen är också ett alternativ.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner