Börsnotering av

Emitor AB

Emitor AB utvecklar, tillverkar och marknadsför mätinstrument och tillbehör för Digital-TV. Emitor AB ägdes tidigare av Emitor Holding AB (unä Selena Oil & Gas Holding AB).

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Emitor Holding AB (unä Selena Oil & Gas Holding AB) som är noterat på First North, som delar ut aktierna i Emitor AB till sina aktieägare.

Mer information

Emitor Holding AB är noterat på First North. De delar nu ut sin verksamhet som finns i dotterbolaget Emitor AB till aktieägarna, och bolaget ska sedan noteras på någon mindre lista när det är passande. Emitor Holding AB byter namn till Selena Oil & Gas Holding AB efter att man via en apportemission har köpt en ny verksamhet.

Uppdatering: Emitor AB inledde konkurs den 19 augusti 2011. Ingen notering således.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner