Börsnotering av

EMI Energi Miljö Innovation Invest AB

EMI ska investera i företag som utvecklar, marknadsför och säljer innovativa produkter och tjänster som tillgodoser de globala kraven när det gäller att spara energi och minimera påverkan på miljön. EMI Energi Miljö Innovation Invest AB hette tidigare EMI System AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Grundarna Niklas Olsson, Lars Andersson, Alf Östgaard, Ralf Gewerth och Leif Åhl äger 200.000 aktier var, dvs 48,15 % tillsammans efter nyemissionen i maj 2007. 29 aktieägare tillkom i emissionen under 2005.

Värdering

6,2 Mkr efter nyemissionen i maj 2007. Uppdatering: 6,9 Mkr pre-money vid emissionen på 1,6 Mkr under juni 2010. Uppdatering: 7,68 Mkr pre-money vid nyemissionen på upp till 3,6 Mkr under november 2010.

Mer information

Företaget har inte kommunicerat någon tidsplan för en listning. Listning på någon mindre lista, så som Aktietorget, First North eller Nordic MTF.

Uppdatering: EMI gör en emission på 1,6 Mkr under juni 2010 och planerar att göra en emission på 10 Mkr under hösten 2010 och sedan notera sig.

Uppdatering: EMI gör en nyemissioner på 3,6 Mkr under november 2010.

Uppdatering: EMI blev ett publikt aktiebolaget i november 2012. En listning av aktien ska ske när så är lämpligt.

Uppdatering: I kallelsen i april 2013 till en extra bolagsstämma är en av punkterna att bolaget ska återgå till att vara ett privat bolag. Planer på en notering får därmed anses vara inställda.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner