Börsnotering av

Ekomarine AB

Ekomarine ska skapa värde genom att utveckla, producera och sälja effektiv, miljötrygg, giftfria produkter som förhindrar marin fouling till fritidsbåtar, handelsflotta, militär flotta, och annan marin utrustning.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Innan nyemissionen inför noteringen: Tarras & Partner AB Claes Tarras Ericsson m. fam 20,2%
Mikael Hæffner AB 20,2%, Allba Invest AB Familjen Jensen 15,3%, Östersjöstiftelsen 15,3%, Ulf Holmström 5,6%, Övriga aktieägare (23 st) 23,3%.

Värdering

Pre-money 50,5 Mkr och 60,3 Mkr post money om emissionen inför noteringen blir fulltecknad.

Mer information

Ekomarine gör en nyemission på 9,8 Mkr inför noteringen på Aktietorget.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner