Börsnotering av

Eevia Health Oy

Eevia Health utvinner växtextrakt som sedan säljs till företag som tillverkar kosttillskott, livsmedel och smink.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Betulum AS 18,30 %, Stein Ulve 17,84 %, Quiq Distribution Holding AB 6,18 %, Vegar Holding AS 4,78 %, Polynom Investment AB 3,81 %, Tirna Holding AS 3,76 %, Lofoten PolarLaks AS 3,45 %, Modelio Equity AB 3,06 %, Gerhard Al 2,80 %, Kadium Ltd 2,17 %, Övriga (57 stycken) 33,85 %.

Värdering

Uppdatering: 106 Mkr post money.

79,8 Mkr pre-money och 106 Mkr post money om hela emissionen inför noteringen fulltecknas.

Mer information

Eevia Health meddelade i mitten av maj 2021 att de förbereder en IPO och efterföljande notering på MTF-marknad i Sverige. I januari 2021 gjorde man en pre-IPO på 1,2 MEUR.

Uppdatering: Eevia Health noteras på Spotlight den 29 juni 2021.

Uppdatering: Noteringsemissionen blev övertecknad och bolaget fick 700 nya aktieägare.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner