Börsnotering av

Eddbee Group AB

Eddbee Group erbjuder interaktiva plattformar inom olika former av spel, så kallade skill games, för aktie- och sportintresserade världen över.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Ägare

Största ägare är Gunnar Mörtensson, Bara proffs AB (Sven-Olof Nilsson), Milenko Gabrilo, Marcus Wenander, Martin Wenander.

Värdering

18 Mkr pre-money och 23 Mkr post money om emissionen under september-november 2020 fulltecknas.

Mer information

Eddbee gör en nyemission under hösten 2020 och skriver då att de ska notera sig under hösten 2021.

Uppdatering: Vid nyemissionen som pågår augusti-november 2021 skrev bolaget att de har som ambition att samtidigt eller efter emissionen påbörja arbetet med att lämna in en noteringsansökan. Dvs det låter som att tidsplanen nu är 2022.

Uppdatering: Vi har kommit till slutet av oktober 2022 och det finns inga tecken på att bolaget planerar en notering i närtid.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner