Börsnotering av

Ectin Research AB

Ectin Research är ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedelskandidaten MFA-370. MFA-370 har i prekliniska studier påvisat lovande potential i behandlingsterapi för metastaserad blåscancer och cancerformerna bröst-, kolorektal- och prostatacancer.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Innan noteringsemissionen: Uronauten AB10,74 %, Ivarsson Medical Research AB 10,74 %, Peter Falk 10,74 %, Åke Andersson 9,64 %, Power capital society AB 8,75 %, Moll Invest AB 8,22 %, GU Ventures AB 5,79 %, Kaponjären AB 5,79 %, Robert Joki 5,79 %, Övriga (11 stycken) 23,8 %.

Värdering

Uppdatering: 74,9 Mkr post money

29,9 Mkr pre-money och 84,9 Mkr post money om hela emissionen inför noteringen fulltecknas. 5,90 kr per aktie.

Mer information

I slutet av april 2021 meddelade Sedermera Fondkommission att Ectin Research ska göra en noteringsemission under maj-juni 2021 och sedan notera sig på Spotlight.

Anna Sjöblom-Hallén, VD för Ectin, kommenterar ”Vi ser fram emot att samarbeta med Sedermera Fondkommission och att gemensamt få de bästa förutsättningarna för en lyckad börsintroduktion. Sedermera har expertisen och engagemanget som krävs för att understödja vår notering och kapitalisering. Det finns ett stort behov av cancerbehandling mot metastaserad blåscancer som förbättrar patientens livskvalitet med acceptabla och få potentiella biverkningar. Marknaden för metastaserande blåscancer i USA och de fem största europeiska länderna värderas idag till cirka 4,23 miljarder US dollar.

Uppdatering: Teckningstiden för noteringsemissionen är planerad till juli 2021.

Uppdatering: Ectin Research noteras på Spotlight den 29 juli 2021.

Uppdatering: Ectin Research har förlängt teckningstiden vilket rimligtvis även skjuter på noteringsdatumet in i augusti 2021.

Uppdatering: Ectin Research noteringsemission tecknades till 45 Mkr. Aktierna börjar handlas den 18 augusti 2021.

Ectin har även ingått avtal om en lånefacilitet som ger bolaget rätt att låna upp till 12 Mkr under perioden fr o m Q2 2022 t o m Q1 2023.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner