Börsnotering av

eBlitz Group AB

eBlitz Group är ett investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom digital underhållning. eBlitz Group AB hette tidigare Onoterat AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Dividend Sweden AB 21,94 %, Didrik Hamilton 12,11 %, Bertil Rydevik 7,12 %.

Uppdatering: I början av oktober 2018; Dividend Sweden AB 10,95 % (efter att ha köpt City Capital Partners ABs tidigare aktiepost).

Innan nyemissionen i januari 2018; Didrik Hamilton 15,28 %, Rikard Af Trolle 10,35 %, Fam L-E Bratt via bolag 8,32 %, Bertil Rydevik 7,19 %, G&W Holding AB 4,48 %, Nordic Growth Market AB, NGM 4,26 %, Nordic Consulting Group AB 4,11 %, Maria Lilja 4,11 %, Bertil Edlund 3,98 %, BM Sjöstrand AB 3,70 %, Martin Söder 3,29 %, Avisio AB 3,29 %, Björn Söderström 2,28 %, Mats Otterheim privat via bolag 2,14 %, PMG Media AB 2,06 %, Övriga aktieägare (72 st) 21,16 %.

Värdering

Uppdatering: 23,4 Mkr pre-money och 26,7 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas. 30,0 Mkr post money om även övertilldelning används full ut.

Uppdatering: 15,16 Mkr pre-money och 20,21 Mkr post money om hela emissionen under december 2018 fulltecknas. Samt 25,3 Mkr post money om även hela övertilldelningen används.

Uppdatering: 15,16 Mkr pre-money och 20,21 Mkr post money om hela emissionen under december 2018 fulltecknas.

8,52 Mkr pre-money och 11,36 Mkr post money om emissionen under januari 2018 fulltecknas.

Mer information

Onoterat gör en nyemission under januari 2018 och skriver då att de inom 12 månader ska påbörja arbetet med att notera sig på någon av de mindre marknadsplatserna i Sverige.

Uppdatering: VD skrev i början av september 2018 till en investerare att styrelsen ska ta beslut om plan för notering och kapitalanskaffning under september 2018.

Uppdatering: På en extra bolagsstämma den 5 november 2018 planerar Onoterat att ta beslut om en notering, där man har för avsikt att omgående inleda dialog med marknadsplatsaktörer i Sverige. Från inlämnad ansökan beräknas listningsprocessen ta 8-12 veckor. NGM är aktieägare i Onoterat, så en notering på NGM Nordic-MTF vore logisk.

Uppdatering: I mitten av december 2018 har Onoterat beslutat att lämna in en granskningsansökan till NGM, vilket sedan kan följas av en noteringsansökan.

Uppdatering: I slutet på februari 2010 skrev Onoterat att de planerar att göra en riktad nyemission mot en begränsad krets och utvärderar olika alternativ för NGMs krav på ägarspridning.

Uppdatering: I mitten april 2019 skrev Onoterat avtal med Dividend Sweden om ägarspridning. Dividend Sweden deltar i en riktad emission där de köper 800 000 aktier som sedan delas ut, vilket hjälper Onoterat att uppfylla kravet på antal ägare vid en notering.

Samma dag meddelade Onoterat även att de gjort en mindre investering i mobilspelsföretaget Funrock.

Uppdatering: I början av september 2019 meddelade NGM att Onoterat är planerat att noteras på NGM Nordic-MTF den 15 oktober 2019.

Uppdatering: Första handelsdag blir den 18 oktober 2019.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner