Börsnotering av

Dynamic Code AB

Dynamic Code är ett healthtech-bolag som erbjuder diagnos- och hälsotestlösningar med självprovtagning. Detta sker till vården och direkt till konsument genom en plattform som kombinerar fysiskt prov med digital hantering.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Ägare

Uppdatering: Backing Minds 14,8 %, Anne Kihlgren 14,5 %, SIX SIS AG 5,8 % och P.A.L.M. Ventures Capital 5 %. Drygt 1200 aktieägare.

DC Partners Sweden AB 17,8 %, BackingMinds Invest AB 14,8 %, Anne Kihlgren 14,5 %, P.A.L.M. Venture Capital AB 5 %, Rothesay Limited 4,5 %.

Mer information

I början av juni 2021 meddelade Dynamic Code att de gör sig redo för en notering. Ett steg i den processen är att göra aktieägarna i DC Partners Sweden AB direkta aktieägare i Dynamic Code, vilket kommer att göras genom en fusion, vilket beräknas vara klart hösten 2021.

Den 2-7 juni 2021 kommer att bli den sista handelsperioden på Pepins för DC Partners Sweden AB.

Uppdatering: Det blev ingen egen notering för Dynamic Code. I mitten av september 2021 meddelade AegirBio att de förvärvar Dynamic Code.

"AegirBio AB ("AegirBio") har idag ingått avtal med aktieägare representerande cirka 52,1 procent av samtliga aktier i Dynamic Code AB (publ) ("Dynamic Code") om förvärv av aktier och teckningsoptioner i Dynamic Code. Köpeskillingen uppgår till 172 kronor per aktie i Dynamic Code, varav 15 kronor betalas kontant och 157 kronor med aktier i AegirBio."

Uppdatering: Dynamic Codes samgående med Aegirbio havererade efter ett antal mindre bra nyheter från Aegirbio vilket fick aktiekursen att rasa 80 % under kort tid. Dynamic Code kan nu eventuellt komma att leta sig till aktiemarknaden själva. Men på ägarmötet för DC Partners som är bolaget som allmänheten äger sina Dynamic Code-aktier via sades i samband med Aegirbio-transaktionen att Dynamic Codes egna försök att notera sig gått dåligt.

Dynamic Codes omsättning steg rejält, från låga nivåer, under pandemin pga covid-test. Det är sannolikt att den omsättningen snart minskar kraftigt.

Uppdatering: I mitten av januari 2022 meddelade Dynamic Code att de ska notera sig under första halvåret 2022. Man har valt Skills Corporate Finance som rådgivare.

Uppdatering: I mitten av juni 2022 skrev Di Digital att Dynamic Code skjuter på sin notering utan att ange någon ny tidsplan. Man pratar även om uppköp eller samgående som andra alternativ.

Uppdatering: I mitten av november 2022 meddelade Dyamic Codes vd Louise Nylén att hon lämnar bolaget.

Bolaget omsatte under andra kvartalet 8,2 Mkr med ett rörelseresultat på -37 Mkr.

Uppdatering: I början av september 2023 köpte Dynamic Code konkursbolaget Findout Diagnostics, som under fem års tid utvecklat ett blodtest för hemmabruk som mäter snabbsänka och långtidsblodsocker. Testet scannas av en mobilapp som ger svar inom 15 minuter.

”Vår kassa är god och kommer att räcka ett par år, både till att fortsätta driva den operativa verksamheten, kommersialiseringsplaner och framtida förvärv”, sade Dynamic Codes nya vd Emilie Erhardt Winiarski i samband med affären.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner