Börsnotering av

Drupps AB

Drupps utvecklar skalbara system för att återanvända vatten från industriers utluft med syftet att minska användningen av icke-hållbara vattenkällor.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Ägare

Sandberg Development AB blev delägare i oktober 2022.

Mer information

Drupps är ett företag som lyfts fram av 33-listan över de mest spännande innovativa bolagen i Sverige. Vi har länge känt att bolaget borde passa bra i noterad miljö då många vill investera i vatten. Drupps har inte uttryckligen sagt att de ska notera sig men i slutet av januari 2022 meddelade bolaget att de har rekryterat Mikeal Nolborg till ny vd och det är ett stort fokus i pressmeddelandet på att han varit börs-vd och erfarenheten av börsbolag.

Uppdatering: I slutet av mars 2022 meddelade Drupps att de förstärker styrelsen med Lena Wäppling och Henrik Resmark. Det lyfts väldigt tydligt fram att Resmark är börs-CFO och att han även tidigare arbetat på börsnoterat företag.

Uppdatering: I början av oktober 2022 investerade Sandberg Development AB 17,8 Mkr i Drupps via en riktad emission. Drupps befintliga aktieägare kommer också att erbjudas att investera till motsvarande villkor.

Uppdatering: Omkring i början av 2022 fokuserade Drupps om sin verksamhet. Från att fokusera på lösningar som fångar in vatten från atmosfären till att fånga in vatten från industriers utluft. Genom återvinning av vatten kan industriföretag minska sitt vattenbehov, en resurs det är brist på i många delar av världen. I februari 2024 fick Drupps en beställning på ett sådant system från Grupo Lamosa för installation vid en anläggning i Peru. Anläggningen ska återvinna 25 000 ton vatten per år vilket sänker vattenbehovet med 40 procent.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner